Zementherstellung - Polen (850 Tonnen)

Holzverarbeitung - Kronowood (1500 Tonnen)

Holzverarbeitung - Kronospan

Müllverbrennung - Moskau

Zementherstellung - Lettland (750 Tonnen)

Brechanlage - Algerien (250 Tonnen)

Brechanlage - Dubai

Siloturm - Telford